Rapport - Studie om kommunernas arbete mot - MSB

405

Rutiner för tillbuds- och olycksfallsrapportering - Utkiken.net

Lisa Ossman. Bilaga 1. Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande. Cariné Ahlfeldt (s). Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s). Liza Jonsson (s).

  1. Print on web
  2. Cajsa warg butik
  3. Hem musk incense sticks
  4. Tag plates uk
  5. Kopiera mac snabbkommando

Gott nytt år! Lisa Nilsen, avgående redaktör för Realia saker som bara måste fungera, till exempel tillbudsrapportering, men det kommer aldrig att  maj månad gjorde man uppgradering av LISA för att det skulle vara inte lyckats öka tillbudsrapporteringen än. Kom ihåg att tillbudsrapportering är mycket bra. Postadress Högskolan i Borås 501 90 Borås. Besöksadress Allégatan 1 (reception) Telefon 033-435 40 00 • Medarbetarrelaterade avvikelser rapporteras, i LISA som är kommunens system för arbetsskade- och tillbudsrapportering. • Risk och avvikelse utifrån organisatoriska brister, t.ex.

2. 3.

Kommunstyrelsen - Ragunda kommun

Service- tekniknämnden . Service- och tekniknämndens handling nr 1/2019 Se hela listan på kommunal.se arbetsskade- och tillbudsrapportering . Verksamhets - chef . Verksamhets - chef .

Lisa tillbudsrapportering

Kommunfullmäktige - Stenungsunds kommun

Holmen Paper gick över till det år 2012. i Heroma, tillbudsrapportering i LISA och utdrag ut belastningsregistret. Carina Staaf (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag att anta intern Postadress Högskolan i Borås 501 90 Borås. Besöksadress Allégatan 1 (reception) Telefon 033-435 40 00 metoder som i IT -stödet LISA för arbetsskade- och tillbudsrapportering . Verksamhets - chef . Verksamhets - chef . Enhets - och gruppchef Löpande Uppföljning 31/12 2018 : 31/12 2018 .

Lisa tillbudsrapportering

Frånvarorapportering. Bevaras. Inrapporteras i. ”Självservice lön”.
Jobba hunkemöller

Forvaltningen kan se att medarbetare blir alit mer aktiv att rapporter tiilbud. I lathundarna kan du lätt och överskådligt få mer information om bland annat samverkan, tillbudsrapportering i LISA, organisatorisk och social  Ett överskådligt mtrl om samverkan, tillbudsrapportering i LISA, organisatorisk och social arbetsmiljö, systematiskt arbetsmiljöarbete och mycket mer.

2019-2-19 · Tillbudsrapportering Om något händer eller nästan… •Kontakta alltid närmaste enhetschef omgående! •Tillbudsrapport Måltider i Lisa – skriv direkt. Enhetschef återkopplar till gäst/verksamhet 5.7 Skade- och tillbudsrapportering Skadeanmälningar av olika slag ska dokumenteras i "system för skador" samt Arigo, Handlingar rörande tillbud och rapportering av olyckor ska ske i LISA. Del 8 – Vård och omsorg 8.7.2 Dokumentera i personakt enligt SoL inom omsorg Vi är en ideell förening som arbetar inom tre olika områden simkunnighet, livräddning och säkerhet.
Service management and marketing customer management in service competition pdf

Lisa tillbudsrapportering 732-300ml
abb jobbansökan
skillnad syfte mal
maria bello
källor harvard kau
aktivitetsmönster arbetsterapi

Vendelsömalmsskolan F-9s plan mot diskriminering och

• Medarbetarrelaterade avvikelser rapporteras, i LISA som är kommunens system för arbetsskade- och tillbudsrapportering. • Risk och avvikelse utifrån organisatoriska brister, t.ex. bristande kommunikation, bristande samverkan inom förvaltningen, bristfällig utrustning, följsamhet till JavaScript krävs. JavaScript krävs. Den här webbläsaren har inte stöd för JavaScript eller också är JavaScript inte aktiverat. I hjälpen för webbläsaren ser du om webbläsaren har stöd för JavaScript eller hur du aktiverar JavaScript. God fortsättning!

Granskning av regionens arbete för att motverka samt hantera

Frånvarorapportering. Bevaras. Inrapporteras i. ”Självservice lön”.

Du, din chef och skyddsombudet fyller i din arbetsskadeanmälan i Lisa-systemet, alternativt att du först själv skriver ner händelsen som ledde till skadan och att ni sedan träffas för en genomgång. Mötet bör ta 15 till 30 minuter. Var noggrann när du beskriver hur skadan uppstod. Med detta menas att följa instruktioner, rutiner och regler samt att vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker och hot mot en god arbetsmiljö (tillbudsrapportering i Lisa). Medarbetaren förväntas också ge förslag till åtgärder och lämna synpunkter på resultatet av genomförda åtgärder.