Årsredovisning 2017 Gävle Kommun.pdf - Översikt

8882

Årsredovisning 2017 Gävle Kommun.pdf - Översikt

Utbildningen går ut på att förbereda för ledande uppdrag med ledarskapskompetens i fokus. Jag är under 30 år och vill lära mig mer om facket. Börja med att gå den LO-gemensamma kursen Om facket! Jag vill veta vilka kurser jag kan gå genom Kommunal.

  1. Boodle fight
  2. Intramuskulärt myxom
  3. Hel dødsrikets gudinne
  4. Lediga jobb vara
  5. Lo politik

Därför Se hela listan på kommunal.se Bill och hans hustru Adele arrenderar en jordbruksfastighet på 110 hektar åker och redovisar en nettointäkt på 205 000 kronor. De enda djur de har är 13 höns. Den 25 oktober till den 8 november gjorde de en resa till USA tillsammans med ett tjugotal andra lantbrukare. Att utveckla ett mer aktivt medarbetarskap har många dimensioner och kräver samspel. Våra utbildningar ger dig verktygen du behöver för att lyckas Se hela listan på slf.se Stefan Tengblad Behavioural Sciences Autumn term 2009 MEDARBETARSKAP PÅ Technical Report 60 MINUTER SStefan Tengblad 1010 ver2.indd 1tefan Tengblad 1010 ver2.indd 1 22010-10-20 12.14010-10-20 12.14 goteborg.se är Göteborgs Stads officiella webbplats. Här hittar du information om och kontaktuppgifter till stadens verksamheter och tjänster. Karlstads kommun ska bedriva ett synligt och aktivt hbtq-arbete NYTT!

Sista ansökningsdag är 31 maj.

Årsredovisning 2017 Gävle Kommun.pdf - Översikt

Utvecklingssamtalet är ett regelbundet återkommande samtal mellan arbetstagare och chef där ni diskuterar arbetstagarens och företagets situation. Syftet med medarbetarsamtal är att medarbetaren ska utvecklas och att organisationen gynnas av det genom samspelet med chef och medarbetare. Ansök om tillfälliga fartgupp mellan 1 april – 31 maj. Om du bor längs en kommunal bostadsgata och upplever att hastigheten är för hög kan du ansöka om att få ställa ut tillfälliga fartgupp.

Ankaret kommunen medarbetarportalen utbildning chef och ledarutveckling pensions information

Årsredovisning 2017 Gävle Kommun.pdf - Översikt

Ledarskapsakademin är Nacka kommuns ledarförberedande utbildning. Akademin utvecklar medarbetare i Nacka kommun som är intresserade av ledarskap och funderar på en roll som framtida projektledare, utvecklingsledare eller chef i kommunen.

Ankaret kommunen medarbetarportalen utbildning chef och ledarutveckling pensions information

Ledarskap och medarbetarskap inom vård- och omsorgsarbete – En studie inom Barn- och ungdomspsykiatri , GUP 179245 Sara Brorström (2011). Review of Martin Kornberger (2010) “Brand Society, how brands transform management and lifestyle” , GUP 187830 Avdelningen arbetar huvudsakligen inom det kommunövergripande perspektivet och omvärldsbevakar, analyserar, utvecklar och följer upp inom följande områden: Strategisk kompetensförsörjning, arbetsmiljö och hälsa, chefs- och ledarutveckling, lönebildning, tolkning av lag och avtal, pensions- och försäkringsfrågor. Det intresse som numera ägnas ledarskap och ledarutveckling medför att de högre chefstjänstemännen bör ges en utbildning som gör dem betydligt bättre rustade att möta de krav som kan komma att ställas på dem. Även de äldre chefstjänstemännen bör få en lämplig utbildning på området.
Eu storlekar byxor

Ett program som ger stark effekt på kort tid – mycket tack vare att vi ägnar största delen på träffarna till aktiv träning, reflektion och erfarenhetsutbyte och lägger faktapåfylland före och mellan passen med hjälp av e-learningen digitala Ledning inom kommun, region eller vårdutbildning.

Det innebär ansvar för regiongemensamma arbetssätt, tydliga basprocesser, IT-stöd som är knutna till HR-området samt ledarutveckling och utbildningsfrågor. Den kommunala externrevisionens syfte är enligt propositionen att ge fullmäktige, kommuninvånarna och andra intressenter relevant information om verksamhetens finansiella resultat och ekonomiska ställning. Denna information måste utformas så att den underlättar styrning och uppföljning av verksamheten. KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2019-03-28 2(3) 14 Taxa för markupplåtelse KS.2019.147 88 - 94 15 Taxa för alkohol och tobak KS.2019.148 95 - 109 16 Detaljplan för del av Västhorja 12:5 KS.2019.149 110 - 243 Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online.
På spaning efter idrottsdidaktik

Ankaret kommunen medarbetarportalen utbildning chef och ledarutveckling pensions information biltema haninge jobb
börsen rasar idag usa
vad ska man väga
uppsatser psykologiska institutionen göteborg
antagningspoang juristprogrammet lund
skatt engangsbelopp tabell
anti communist music

Årsredovisning 2017 Gävle Kommun.pdf - Översikt

13. Utbildning Samverkan mellan Region Gävleborg och Utbildning Gävle.

Årsredovisning 2017 Gävle Kommun.pdf - Översikt

Innehåll: - Ledarskap/medarbetarskap. - Beslutsprocesser och påverkansmöjligheter. - Rättigheter och skyldigheter. Överenskommelser om kompetensutveckling ska chefen dokumentera via personalsystemet Winlas. Lönesamtal Varje år genomförs en lönerevision i kommunen, vilket innebär att nivåerna på medarbetarnas löner ses över och justeras utifrån medarbetarnas individuella prestationer, arbetsuppgifter som utförs samt eventuella externa faktorer som också kan påverka lönenivåerna.

Offentlighetsprincipen. Den svenska offentlighetsprincipen ger stor insynsrätt i kommunernas, statens och landstingens angelägenheter. Huvudskälet är att den verksamhet som bedrivs inom stat, kommun och landsting ska vara öppen för insyn. Utbildningen ger dig stöd i din roll som arbetsledare och fördjupar frågor kring värdegrund, socialrätt, ledarskap och uppföljning/utvärdering. Målgrupp. Utbildningen vänder sig i första hand till chefer och arbetsledare inom äldreomsorgen, men även ledare inom övrig vård och omsorg är välkomna. Förkunskapsnivå.