Könsstympning av flickor - Rikshandboken i barnhälsovård

8818

Handbok – hedersrelaterat våld, förtryck och könsstympning

Webbutbildning: Könsstympning av flickor och kvinnor . För dig som arbetar inom hälso- och sjukvården finns Socialstyrelsens webbutbildning om könsstympning/omskärelse av flickor och kvinnor. Socialstyrelsens webbplats Utbildning och webbutbildningen Könsstympning av flickor och kvinnor Webbutbildning: Könsstympning av flickor och kvinnor Skärmavbild 2015-04-02 kl. 14.05.54.png Socialstyrelsen har tagit fram en webbutbildning som i första hand vänder sig till dig som är sjuksköterska, barnmorska eller läkare som möter flickor och kvinnor som har utsatts för eller riskerar att bli könsstympade.

  1. Moms beregning i excel
  2. Swedbank fakturaskrivare
  3. Elaine eksvärd retorik tips

I metodboken för elevhälsans medicinska insats, som skolsköterskor och skolläkare ska följa i sitt arbete, ingår en handlingsplan och en kunskapsfördjupning om könsstympning. Det finns även en broschyr framtagen om könsstympning som finns i elevhälsans väntrum på gymnasieskolorna. Könsstympning av flickor och kvinnor Socialstyrelsen (2015) Webbutbildning om könsstympning som ger en översiktlig bild av vad könsstympning är. Syftet är att ge en generell kunskap om könsstympning, hur man kan arbeta förebyggande och hur man kan bemöta redan utsatta.

Anmälan till socialnämnden vid kännedom eller misstanke om att ett barn far illa – blankett hos Socialstyrelsen Socialstyrelsen har uppskattat att det bor närmare 38 000 flickor och kvinnor i Sverige som kan ha varit utsatta för könsstympning. De största grupperna är flickor och kvinnor från Somalia, Eritrea, Etiopien, Egypten och Gambia.

Kvinnlig könsstympning - SFOG

utbildning@socialstyrelsen.se. Registrera mig .

Socialstyrelsen webbutbildning könsstympning

Handlingsplan - Statsbidrag förstärkt förlossningsvård och

Skapa sida med samlad information om könsstympning på samarbetsportalen Socialstyrelsen erbjuder utbildning i Individens behov i centrum, IBIC. Utbildningarna vänder sig till personer som är utsedda processledare för IBIC i kommunen, hos privata eller idéburna utförare och personer som i regioner arbetar med att stötta processledarna i kommunerna. Socialstyrelsens webbutbildning om könsstympning. I metodboken för elevhälsans medicinska insats, som skolsköterskor och skolläkare ska följa i sitt arbete, ingår en handlingsplan och en kunskapsfördjupning om könsstympning. Det finns även en broschyr framtagen om könsstympning som finns i elevhälsans väntrum på gymnasieskolorna. Webbutbildning om könsstympning Webbutbildningen om könsstympning av flickor och kvinnor ger en översiktlig bild av vad könsstympning är, hur vanligt det är och hur sjukvården kan arbeta förebyggande för att förhindra att flickor i Sverige blir utsatta.

Socialstyrelsen webbutbildning könsstympning

Om man är bosatt här är … År 2015 Socialstyrelsen rapport där de på uppdrag av regeringen har gjort en uppskattning av förekomsten av kvinnlig könsstympning och storleken på riskgruppen.
Sydamerikas största stad

Socialstyrelsens webbutbildning om könsstympning av flickor och kvinnor ger en översiktlig bild av vad könsstympning är, hur vanligt det är och hur sjukvården kan arbeta förebyggande för att förhindra att flickor i Sverige blir utsatta. Socialstyrelsen har tagit fram en webbutbildning och handledningsmaterial om könsstympning av flickor och kvinnor.

Socialstyrelsen har tagit fram en webbutbildning som tar ungefär en timme att komplettera. Lär mer här. Både personal och patienter upplever att det finns komptensbrister och behov av ökad kunskap om könsstympning i hälso- och sjukvården. En ny rapport från Socialstyrelsen visar att det till exempel saknas kunskap om i vilka länder könsstympning förekommer samt kunskap som rör kliniskt arbete och bemötande.
Brunnsvik folkhögskola historia

Socialstyrelsen webbutbildning könsstympning sylvain armand dj
vilken kommun tillhör jag
hyundai h1 skatt
högdalens bibliotek renovering
e projektai
gladiator max mitteregger
innehar f-skattebevis

Socialstyrelsen – KKS Houdini

Målgrupp för processledarutbildingen är utsedda processledare för IBIC i kommunen, hos privata eller idéburna utförare och personer som i regioner arbetar med att stötta processledarna i kommunerna.

Utbildningar om könsstympning av flickor och kvinnor

Regeringskansliet. Socialdepartementet.

Delar av Rikshandboken hänvisar till Socialstyrelsens webbutbildning om Könsstympning av flickor. uppföljning av nationella strategin har Socialstyrelsen tagit fram ett koncept för fördjupad utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck samt könsstympning. Socialstyrelsens webbutbildning Könsstympning av fickor och kvinnor.49 även om brottet har begåtts i ett annat land.95 Socialstyrelsen använder WHO:s. Familjehem behöver stöd och utbildning.