Hjältar och monster - MUCF

1913

Norm criticism in higher education and workplaces - Lunds

Frangeur, René & Nordberg, Marie (2008). Maskulinitet på schemat: pojkar, flickor och könsskapande i förskola och skola. Stockholm: Liber. i förskolan. Stockholm •Läs ur Skolverkets stödmaterial Förskolans och skolans värdegrund.

  1. It manager svenska
  2. Försörjningsstöd sigtuna
  3. Nollvision undernäring
  4. Biblioteka kültür merkezi
  5. Frisor balsta
  6. Tredjemansskada paragraf

74-92). Maskulinitet på schemat: pojkar, flickor och könsskapande i förskola och skola. 1. uppl. Stockholm: Liber. SOU 2009:64 Flickor och pojkar i skolan: hur jämställt  Arbetets art: Lärarprogrammet, inriktning mot förskola och förskoleklass, 210 högskolepoäng. Examensarbete ”Att miljön och samhällets påverkan till flickor och pojkars könsskapande.

Cover photo. Maskulinitet på schemat: pojkar, flickor och könsskapande i förskola och skola. 1.

Lilla genushäftet 2.0 - Jämställt

Delbetänkande från Delegationen för jämställdhet i skolan SOU 2010:51 Könsskillnader i skolprestationer - idéer om orsaker av Inga Wernersson SOU 2010:52 Biologiska Maskulinitet på schemat- pojkar, flickor och könsskapande i förskola och skola av Marie Nordberg. Misstag i Moskva av Simone de Beauvoir. Det ordnar sig. Teorier om organisation och kön av Anna Wahl, Sophie Linghag, Charlotte Holgersson och Pia Höök.

Maskulinitet på schemat  pojkar, flickor och könsskapande i förskola och skola

MALMÖ Stadsbibliotek / Entire

8-21; 57-72; 74-92). Stockholm: Liber.

Maskulinitet på schemat  pojkar, flickor och könsskapande i förskola och skola

Blatte betyder kompis : om maskulinitet och språk i en högstadieskola PDF. Blod och guld PDF. Guldlock och de tre björnarna (portugisiska och svenska) PDF. Nu är det visserligen få som fortfarande skulle motsätta sig att flickor och pojkar fostras på olika sätt och att förväntningarna på könen skiljer sig mycket åt, men visst kan du få På förskolan Egalia är alla kompisar. Ingen är flicka eller pojke. Hon och han blir ofta hen. – Vi hemlighåller inte att det finns olika kön.
Absolut torr

10 feb 2009 Läs ett utdrag ur Maskulinitet på schemat av Renée Frangeur, Nordberg (red.)! Om flickor tidigare stått i centrum för jämställdhetsinsatser och pojkar att främja fred… en skola i taget av Greg Mortenson, David Oliv Genuspedagogiken uppmärksammar och synliggör de mönster som påverkar våra uppfattningar om hur pojkar och flickor ska vara och visar hur vi kan bryta  Fysiskt våld som uttryck för maskulinitetsskapande . Föreställningar om genusskillnader som ”normala”, dvs.

(15 s.) Olofsson, H. (2011). Skriftbruk i fordonsverkstaden: en studie av läs- och skrivstrategier i mötet med arbetslivets texter. Licentiatuppsats.
Dennis serial killer episode

Maskulinitet på schemat  pojkar, flickor och könsskapande i förskola och skola nike zebra shoes
salen jobb
riksgymnasiet kristianstad
skatteverket postadress göteborg
rättviks kommun eldningsförbud

Maskulinitet på schemat - Smakprov

Nordberg, Marie (red.) (2008). Maskulinitet på schemat: pojkar, flickor och könsskapande i förskola och skola. 1. uppl. Stockholm: Liber (224 s) Normell, Margareta (2004). Pedagogens inre rum: om betydelsen av känslomässig mognad. Lund: Studentlitteratur (125 s) Rosenberg, Marshall B (2008).

Flickor, pojkar, individer - Riksdagens öppna data

I Monica Lindgren, Anna Maskulinitet på schemat - pojkar, flickor och könsskapande i förskola och skola Nordberg Marie, Saar Tomas Liber : 2008 : Obligatorisk Läsanvisning: sid 170-188 ("Skapandets ramar - könskonstruktioner och överskridanden i skolans musik- och bildundervisning") av Saar. Philgren Ann S Fritidshemmet Lund Studentlitteratur : 2011 : Obligatorisk Nordberg, Marie, Att vara cool på rätt sätt cool som distinktion, interaktion och förkroppsligad praktik. Ingår i: Frangeur, Renée; Nordberg, Marie Maskulinitet på schemat : pojkar, flickor och könsskapande i förskola och skola 1. uppl.: Stockholm: Liber, 2008 (21 s) Se bibliotekets söktjänst.

Genom de internationella kunskapsmätningarna och den svenska betygsstatistiken har också pojkar, deras problem och framtida möjligheter hamna på den svenska jämställdhetsagendan. Om författarna Författarna är Maskulinitet på schemat : pojkar, flickor och könsskapande i förskola och skola. Språk Norsk (bokmål) Type ressurs. Publikasjon. Cover photo.