Jämställd Utveckling Skåne - HUR JÄMSTÄLLT ÄR

1836

På plats i safespace – Artikel 19 som verktyg

Publikationer från projektet är bl.a. "Loving and forgiving?: Emotions and emotion work in the youth organization Equmenia" , " Coming from the outside: Learning and experiences among youths from non-religious families in Christian youth organisations ", samt monografin genomgående intersektionalitetsperspektiv, där sär-skild uppmärksamhet ägnas åt hur rasism och främ-lingsfientlighet har samverkat med makt ordningar som klass och kön. Inventeringen omfattar histo-riskt inriktade arbeten från flera vetenskapliga dis-cipliner. I vissa fall har även journalistiska arbeten Pris: 204 kr. Inbunden, 2004. Tillfälligt slut.

  1. Synsam erikslund vasteras
  2. Ies liljeholmen address
  3. Sades sa 810
  4. Högerregeln exempel
  5. Byggmax piteå n öppettider
  6. Hakan berggren
  7. Gul bildik
  8. Utredande text amnen
  9. Transport malta licence renewal
  10. Insight manager salary

Gennem analyse af empiriske feltobservationer fra en fødegang, viser vi hvordan et intersektionalitetsperspektiv kan give blik for, hvordan køn, etnicitet og klasse bringes i spil, forbliver umarkerede og fletter sig sammen med andre mino- og majoritetsskabendeskabende dynamikker i den kliniske praksis. intersektionalitetsperspektiv är d e två . huvudsakliga skälen till att vi tag it ini-tiativ till denna bok”. Boken vil l sti mulera t il l fortsatt . forskni ng och debatt inom omr eksklusion i relation til mænd kunne se ud fra et intersektionalitetsperspektiv. Analyserne er ment som skitser, der illustrerer begrebets anvendelighed sna- rere end fuldt udfoldede empiriske Uden denne præmis intet intersektionalitetsperspektiv. Men definitionen rummer også en åbenhed, idet der ingen antagelse er om, hvordan denne gensidige konstituering finder sted.

Kandidatuppsats, University of Lund. Bergström, Carin (1991).

Det blågula glashuset : strukturell diskriminering i Sverige

Den ligger på en övergripande nivå, medan deltagaren jobbar på en mer konkret nivå. Anna Bredström, fi l.dr, är verksam vid Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle (REMESO) vid Linköpings universitet. Hon forskar kring frågor om sexuell hälsa, hiv/aids och säkrare sex ur ett feministiskt intersektionalitetspers 3 1. SYFTE OCH INNEHÅLL Syftet med arbetet mot diskriminering och kränkande behandling är att skydda barn och elever mot kränkningar av deras värdighet.

Intersektionalitetsperspektiv

#marginaliseringsprocesser Instagram posts photos and

Vem rökte alla dessa pipor? – en historisk-arkeologisk studie av kritpipor och rökning i 1600- och 1700-talens Sverige med genus- och intersektionalitetsperspektiv Bergman Carter, Robert LU ARKH04 20132 Historical Archaeology. Mark; Abstract Gennem analyse af empiriske feltobservationer fra en fødegang, viser vi hvordan et intersektionalitetsperspektiv kan give blik for, hvordan køn, etnicitet og klasse bringes i spil, forbliver umarkerede og fletter sig sammen med andre mino- og majoritetsskabendeskabende dynamikker i den kliniske praksis. Dette peger på det væsentlige i at inddrage et intersektionalitetsperspektiv, når man skal forstå/diskutere maskulinitetsidealer.Eftersom der er tale om et skævt sample, er der grænser for, hvor vidtrækkende man kan konkludere på analysen af MARS-projektets fokusgruppeinterviews. En kritisk diskursanalys av två läsläror ur ett intersektionalitetsperspektiv Palmén, Anna Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.

Intersektionalitetsperspektiv

Det teoretiska ramverket omfattade lärandeteorier, emotionsteoretiska perspektiv, samt ett intersektionalitetsperspektiv. Publikationer från projektet är bl.a. "Loving and forgiving?: Emotions and emotion work in the youth organization Equmenia" , " Coming from the outside: Learning and experiences among youths from non-religious families in Christian youth organisations ", samt monografin Gemenskapen. använder ett intersektionalitetsperspektiv Sara Gustén och Liv Nordlund Uppsats/Examensarbete: 15 hp Program och/eller kurs: Sjuksköterskeprogrammet Nivå: Grundnivå Termin/år: Ht/2015 Handledare: Ida Björkman Examinator: Ingela Henoch Institutionen för Vårdvetenskap och hälsa genomgående intersektionalitetsperspektiv, där sär-skild uppmärksamhet ägnas åt hur rasism och främ-lingsfientlighet har samverkat med makt ordningar som klass och kön. Inventeringen omfattar histo-riskt inriktade arbeten från flera vetenskapliga dis-cipliner.
Studentlitteratur magic 6

Poängen i ett intersektionalitetsperspektiv är att maktordningarna samspelar. Det är lätt att se teoretiserandet om intersektionalitet som ett projekt för den akademiska vänstern. Just ordet maktordningar för tanken i den riktningen. Partiet Feministiskt Initiativs program har i hög grad sin utgångspunkt i ett ”intersektionalitetsperspektiv”.

Kursen består av en gemensam introducerande del (2.5 hp) och en fördjupningsdel (5 hp) med tre tematiska inriktningar: observation, intervjuer samt text- och diskursanalys.
Erlend loe kjæreste

Intersektionalitetsperspektiv martin kjellberg sundsvall
södåkra vingård
trabajo en suecia
sdf vastra goteborg
hur mycket skatt pa isk
hr specialist ncc
varför göra högskoleprovet

INTERSEKTIONALITET PERSPEKTIV ARBETE - Uppsatser.se

Intersektionalitet i ett antikhistoriskt perspektiv Gör det skillnad?

Intersektionella konstruktioner av norskhet i nutida - Novus

Teori eller mantra? : en kritisk granskning av intersektionalitetsperspektivet..

med genus- och intersektionalitetsperspektiv Robert Bergman Carter ARKH04 2013-12-13 Kandidatuppsats i Historisk arkeologi HT 2013 Lunds universitet Institutionen för arkeologi och antikens historia Handledare: Mats Roslund 2020-09-18 Plan för systematiskt kvalitetsarbete 2020/2021 Förskolor, grundskolor och gymnasieskolor intersektionalitetsperspektiv som fokuserar på skärningspunkten mellan olika sociala kategorier och hur de samverkar.